Zamówienie cząstkowe nr 1 – Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia do węzła CPK i odc. od węzła CPK do Łódź Niciarniana

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Zamówienie cząstkowe nr 1 – Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia do węzła CPK i odc. od węzła CPK do Łódź Niciarniana
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-09-15
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 907000004 Usługi środowiska naturalnego
907210007 Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska
907217004 Usługi ochrony gatunków zagrożonych
907145000 Usługi kontroli jakości środowiska
907130008 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska
Numer wyniku 2991381