3 D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł 3 D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-09-15
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 452400001 Budowa obiektów inżynierii wodnej
452462005 Budowa wałów rzecznych
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452322004 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
451112103 Wysadzanie i podobne roboty w zakresie usuwania skał
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer wyniku 2991331