Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa 3 analizatorów immunochemicznych wraz z dzierżawą kompleksowego systemu informatycznego (...) (DFP.271.63.2020.ADB)

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa 3 analizatorów immunochemicznych wraz z dzierżawą kompleksowego systemu informatycznego (...) (DFP.271.63.2020.ADB)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2020-09-15
Data składania ofert 29/09/2020, Godzina 09:30
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 336963008 Odczynniki chemiczne
384345805 Analizatory testów immunologicznych
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
713563001 Usługi wsparcia technicznego
722600005 Usługi w zakresie oprogramowania
722670004 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
Numer przetargu 2991302