Dostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 220000000 Druki i produkty podobne
302000001 Urządzenia komputerowe
301000000 Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
320000003 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
390000002 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
429000005 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
796320003 Szkolenie pracowników
Numer wyniku 2991222