Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka-Głazówka w miejscowości Trzebyczka.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka-Głazówka w miejscowości Trzebyczka.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332946 Instalowanie sygnalizacji drogowej
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
Numer wyniku 2991179