Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek, gmina Brańszczyk

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek, gmina Brańszczyk
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
452626409 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452324219 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713000001 Usługi inżynieryjne
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer wyniku 2991178