„Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów- Jakubów- Dobre w msc. Nowy Jędrzejów od km 0+045 do km 0+240”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów- Jakubów- Dobre w msc. Nowy Jędrzejów od km 0+045 do km 0+240”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 452333002 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 2991161