Przebudowa drogi gminnej nr 271123K, odcinek 1 w km 0+012, 45-0+106,00, odcinek 2 w km 0+536,00-0+694,31 wraz z budowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z Drogą Wojewódzką nr 980 w miejscowości Biecz, gmina Biecz.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi gminnej nr 271123K, odcinek 1 w km 0+012, 45-0+106,00, odcinek 2 w km 0+536,00-0+694,31 wraz z budowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z Drogą Wojewódzką nr 980 w miejscowości Biecz, gmina Biecz.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 313211003 Napowietrzne linie energetyczne
441300000 Studzienki kanalizacyjne
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
452556005 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2991134