Modernizacja odcinka drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Rudniku o długości 250,mb - odcinek 1 - II etap

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja odcinka drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Rudniku o długości 250,mb - odcinek 1 - II etap
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 452333002 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Numer wyniku 2991122