Awaryjny remont murów na potoku Bystrzyca Kłodzka w km 0+000 – 0+120

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Awaryjny remont murów na potoku Bystrzyca Kłodzka w km 0+000 – 0+120
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 452400001 Budowa obiektów inżynierii wodnej
452460003 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer wyniku 2991111