Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w Katowicach. Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w Katowicach. Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 454421008 Roboty malarskie
454310007 Kładzenie płytek
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
454100004 Tynkowanie
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452626502 Roboty w zakresie okładania
452625006 Roboty murarskie i murowe
452151400 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
451111009 Roboty w zakresie burzenia
Numer wyniku 2991097