zaproszenie do złożenia oferty dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej 30 000 euro, na zadanie pn.: „Ścinawka Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł zaproszenie do złożenia oferty dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej 30 000 euro, na zadanie pn.: „Ścinawka Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 452333208 Fundamentowanie dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
451130002 Roboty na placu budowy
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2991067