Modernizacja Pomnika Martyrologii Dzieci „Pękniętego Serca” w Parku Szarych Szeregów w Łodzi wraz z otoczeniem oraz budową doziemnej instalacji gazowej do znicza

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja Pomnika Martyrologii Dzieci „Pękniętego Serca” w Parku Szarych Szeregów w Łodzi wraz z otoczeniem oraz budową doziemnej instalacji gazowej do znicza
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 034510006 Rośliny
034512008 Cebulki kwiatowe
450000007 Roboty budowlane
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454420007 Nakładanie powierzchni kryjących
454423000 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
454422009 Nakładanie powłok antykorozyjnych
452623303 Roboty w zakresie naprawy betonu
452621208 Wznoszenie rusztowań
452621105 Demontaż rusztowań
452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452312210 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
452123140 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 2991057