Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6 w Zabrzu (część 1,2)

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6 w Zabrzu (część 1,2)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454520000 Zewnętrzne czyszczenie budynków
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
452625006 Roboty murarskie i murowe
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 2991055