„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk – Mstów w km 11+332,70 – 11+439,70 w miejscowości Szyk wraz z rozbudową przepustu nr K00161800005 w km 11+374”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk – Mstów w km 11+332,70 – 11+439,70 w miejscowości Szyk wraz z rozbudową przepustu nr K00161800005 w km 11+374”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 441320004 Elementy przepustów
452333208 Fundamentowanie dróg
452332805 Wznoszenie barier drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2991053