„Odbiór, transport wraz z załadunkiem i przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne powstałych na terenach administrowanych przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu”

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Odbiór, transport wraz z załadunkiem i przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne powstałych na terenach administrowanych przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 900000007 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
905000002 Usługi związane z odpadami
905330002 Usługi gospodarki odpadami
905120009 Usługi transportu odpadów
904000001 Usługi utylizacji nieczystości
Numer wyniku 2991047