Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daninów

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daninów
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 349221007 Oznakowanie drogowe
452360000 Wyrównywanie terenu
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452331402 Roboty drogowe
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2991030