„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niedaszowie działka 107-Etap I wraz z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niedaszowie działka 107-Etap I wraz z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 2991007