Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia, będącego własnością Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i znajdującego się w posiadaniu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, w różnych okresach ochrony ubezpieczeniowej

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia, będącego własnością Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i znajdującego się w posiadaniu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, w różnych okresach ochrony ubezpieczeniowej
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 665100008 Usługi ubezpieczeniowe
665160000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
665161001 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
665150003 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
665152005 Usługi ubezpieczenia własności
665151004 Usługi ubezpieczenia od ognia
665141100 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
665121003 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Numer wyniku 2991004