Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn– Małęczyn – do drogi krajowej nr 9 (III Etap)

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn– Małęczyn – do drogi krajowej nr 9 (III Etap)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 349221007 Oznakowanie drogowe
452332214 Malowanie nawierzchi
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324518 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2990996