ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE BUDYNKU HOSPICJUM Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I UKŁADEM DROGOWYM - ETAP I WRAZ Z PRAWEM OPCJI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE BUDYNKU HOSPICJUM Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I UKŁADEM DROGOWYM - ETAP I WRAZ Z PRAWEM OPCJI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
425111105 Pompy grzewcze
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454430004 Roboty elewacyjne
454421008 Roboty malarskie
454321005 Kładzenie i wykładanie podłóg
454310007 Kładzenie płytek
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452625006 Roboty murarskie i murowe
452623004 Betonowanie
452332513 Wymiana nawierzchni
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452151008 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2990992