Przebudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno (I etap)

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno (I etap)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 349221007 Oznakowanie drogowe
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452332214 Malowanie nawierzchi
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324518 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2990975