Budowa budynku szpitalnego z przeznaczeniem na oddział Dzienny Psychiatryczny i Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Zespół Leczenia Środowiskowego

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa budynku szpitalnego z przeznaczeniem na oddział Dzienny Psychiatryczny i Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Zespół Leczenia Środowiskowego
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2990969