Wyposażenie pracowni i laboratorium dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałości

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu - Pojazdy silnikowe

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Wyposażenie pracowni i laboratorium dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałości
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 316822105 Aparatura i sprzęt sterujący
337930005 Laboratoryjne wyroby szklane
341520007 Symulatory szkoleniowe
380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
389000004 Różne przyrządy do badań lub testowania
388000003 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania
390000002 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
Numer wyniku 2990951