Dostawa elementów do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia jako wyposażenie Mobilnej Platformy Kryminalistycznej (z zakresu daktyloskopii, badań monitoringu i telefonów, badań broni i balistyki oraz dokumentowania miejsca zdarzenia)

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa elementów do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia jako wyposażenie Mobilnej Platformy Kryminalistycznej (z zakresu daktyloskopii, badań monitoringu i telefonów, badań broni i balistyki oraz dokumentowania miejsca zdarzenia)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 249600001 Różne produkty chemiczne
315213203 Latarki
339000009 Sprzęt i artykuły do użytku <i>post mortem </i>oraz w kostnicach
336963008 Odczynniki chemiczne
349284703 Elementy oznakowania
352000006 Sprzęt policyjny
352600004 Znaki policyjne
384345609 Analizatory chemiczne
383000008 Przyrządy do pomiaru
444243001 Taśma odblaskowa
Numer wyniku 2990936