Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 302000001 Urządzenia komputerowe
316110002 Zestawy instalacji elektrycznej
315000001 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
324170009 Sieci multimedialne
323220006 Urządzenia multimedialne
323213002 Materiały audiowizualne
391500008 Różne meble i wyposażenie
391540006 Sprzęt wystawowy
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454321108 Kładzenie podłóg
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452625226 Roboty murarskie
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452231007 Montaż konstrukcji metalowych
452123102 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
487800009 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
510000009 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
713141003 Usługi elektryczne
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
722127831 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
722125200 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
799500008 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
799300002 Specjalne usługi projektowe
798225007 Usługi projektów graficznych
923120001 Usługi artystyczne
921100005 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
Numer wyniku 2990931