DOSTAWA ODZIEŻY WIELOKROTNEGO UŻYTKU DLA PERSONELU MEDYCZNEGO w ramach projektu „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 złożony w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (europejski fundusz rozwoju regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł DOSTAWA ODZIEŻY WIELOKROTNEGO UŻYTKU DLA PERSONELU MEDYCZNEGO w ramach projektu „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 złożony w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (europejski fundusz rozwoju regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 331990001 Odzież medyczna
Numer wyniku 2990917