Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa drogi gminnej Jezierze – Radusz – etap I

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa drogi gminnej Jezierze – Radusz – etap I
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332269 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2990901