Zakup i dostawa sprzętu biurowego,fotograficznego, nagłośnienia scenicznego i RTV dla 22. BLT i jednostek będących na zaopatrzeniu

Instrumenty muzyczne , artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria - Instrumenty muzyczne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Zakup i dostawa sprzętu biurowego,fotograficznego, nagłośnienia scenicznego i RTV dla 22. BLT i jednostek będących na zaopatrzeniu
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 313500004 Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania
320000003 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
323000006 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
323510008 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
323246006 Telewizory cyfrowe
Numer wyniku 2990851