„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek w podziale na 6 zadań”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek w podziale na 6 zadań”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331615 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2990849