Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.:"Udroznienie i stabilizacja koryta Pilicy w km od 153+000 do 159+300".

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.:"Udroznienie i stabilizacja koryta Pilicy w km od 153+000 do 159+300".
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 715400005 Usługi zarządzania budową
715410002 Usługi zarządzania projektem budowlanym
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 2990847