Budowa ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie z opcją

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie z opcją
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 315232000 Trwałe znaki informacyjne
320000003 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
324121005 Sieć telekomunikacyjna
349284806 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
450000007 Roboty budowlane
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452360000 Wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452332214 Malowanie nawierzchi
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
451220008 Próbne wykopy
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
773141005 Usługi w zakresie trawników
Numer wyniku 2990837