Modernizacja skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-15
Kod CPV 453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452121409 Obiekty rekreacyjne
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
714200008 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 2990828