Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – 2 zadania.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – 2 zadania.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Rzeszów
Data publikacji 2020-09-02
Data składania ofert 14/09/2020, Godzina 07:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 442123208 Konstrukcje różne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452435100 Budowa nasypów
452360000 Wyrównywanie terenu
452333208 Fundamentowanie dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
452323108 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713000001 Usługi inżynieryjne
713519105 Usługi geologiczne
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
713100004 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
799000003 Różne usługi branżowe i podobne
799900000 Różne usługi dla przedsiębiorstw
Numer przetargu 2975872