Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Płock
Data publikacji 2020-09-02
Data składania ofert 05/10/2020, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 397172003 Urządzenia klimatyzacyjne
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453500005 Instalacje mechaniczne
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
Numer przetargu 2975814