Wybór generalnego Wykonawcy na zabudowę instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR-25 w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe – projekt pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań konkluzji BAT”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wybór generalnego Wykonawcy na zabudowę instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR-25 w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe – projekt pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań konkluzji BAT”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Radom
Data publikacji 2020-09-02
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 429610000 System sterowania i kontroli
425220001 Wentylatory inne niż domowe
425140002 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów
446220006 Układy odzyskiwania ciepła
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452624005 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
452599006 Modernizacja zakładów
452512003 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452238004 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
452232008 Roboty konstrukcyjne
452231007 Montaż konstrukcji metalowych
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
519000001 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
512100007 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
511100006 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
717000005 Usługi nadzoru i kontroli
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 2975749