Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa jazu w km 31+350 rz. Huczwa w m. Malice, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie.

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa jazu w km 31+350 rz. Huczwa w m. Malice, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-02
Kod CPV 715200009 Usługi nadzoru budowlanego
713550001 Usługi pomiarowe
713540004 Usługi sporządzania map
713520000 Usługi badania podłoża
713519002 Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
713134009 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
Numer wyniku 2975539