Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: Remonty chodników według wskazań Dzielnicy”, na terenie Nowej Huty w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: Remonty chodników według wskazań Dzielnicy”, na terenie Nowej Huty w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-02
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
451123307 Rekultywacja terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2975525