CRZP/9/2020/AZP Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2020 roku

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł CRZP/9/2020/AZP Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2020 roku
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-02
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
Numer wyniku 2975513