Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej oraz remoncie pomieszczeń, w obiektach MRPiPS zlokalizowanych w Warszawie, oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej oraz remoncie pomieszczeń, w obiektach MRPiPS zlokalizowanych w Warszawie, oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-02
Kod CPV 397172003 Urządzenia klimatyzacyjne
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Numer wyniku 2975512