Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy samodzielnego ciągu dla pieszych zlokalizowanego pomiędzy ul. Stare Wiślisko, a Klasztorną”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy samodzielnego ciągu dla pieszych zlokalizowanego pomiędzy ul. Stare Wiślisko, a Klasztorną”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-02
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452333002 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
452333404 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331505 Roboty w zakresie regulacji ruchu
452331402 Roboty drogowe
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713000001 Usługi inżynieryjne
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713260009 Dodatkowe usługi budowlane
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
793140008 Analiza możliwości wykonawczych
Numer wyniku 2975504