Przebudowa drogi dojazdowej łączącej ul. Ks. Prałata Bernarda Gadego z ul. Zakopiańską w ramach przebudowy ul. Zakopiańskiej – etap I.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi dojazdowej łączącej ul. Ks. Prałata Bernarda Gadego z ul. Zakopiańską w ramach przebudowy ul. Zakopiańskiej – etap I.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-02
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331402 Roboty drogowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2975498