„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice "– etap II

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice "– etap II
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-02
Kod CPV 453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 2975494