Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach rewitalizacji i modernizacji Parku Aleksandry w Krakowie (etap 3) pn.: „Budowa sześciu kładek nad potokiem bieżanowskim, wraz z budową alejki pieszej i nawierzchni utwardzonej oraz wiaty rowerowej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach rewitalizacji i modernizacji Parku Aleksandry w Krakowie (etap 3) pn.: „Budowa sześciu kładek nad potokiem bieżanowskim, wraz z budową alejki pieszej i nawierzchni utwardzonej oraz wiaty rowerowej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-02
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452211106 Roboty budowlane w zakresie mostów
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451123307 Rekultywacja terenu
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 2975482