Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Instytutu Elektrotechniki w Warszawie” na terenie siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy ul. M. Pożaryskiego 28

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Instytutu Elektrotechniki w Warszawie” na terenie siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy ul. M. Pożaryskiego 28
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-02
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
452625006 Roboty murarskie i murowe
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
511121001 Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712510002 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712100003 Doradcze usługi architektoniczne
Numer wyniku 2975461