Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Zakład Inżynierii Genetycznej

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Zakład Inżynierii Genetycznej
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-02
Kod CPV 380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
385000000 Aparatura kontrolna i badawcza
514300005 Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego
805110009 Usługi szkolenia personelu
Numer wyniku 2975441