„Modernizacja drogi gminnej Sieraków – Jankówka (za Uzdrowiskiem)” realizowana w ramach zadania „Modernizacje dróg gminnych”.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Modernizacja drogi gminnej Sieraków – Jankówka (za Uzdrowiskiem)” realizowana w ramach zadania „Modernizacje dróg gminnych”.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-09-02
Kod CPV 452331402 Roboty drogowe
452324518 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2975426