WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZEŃ ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W KAJETANACH – Etap 1

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZEŃ ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W KAJETANACH – Etap 1
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
Numer wyniku 2954667