„Przebudowa ciągów komunikacyjnych między pawilonami handlowymi przy Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnym w Łomży”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa ciągów komunikacyjnych między pawilonami handlowymi przy Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnym w Łomży”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2954646