Wykonanie instalacji oraz systemu monitoringu przeciwpożarowego w ośrodku edukacyjnym „Poleskie sioło” – tradycyjna zagroda poleska w Wytycznie

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie instalacji oraz systemu monitoringu przeciwpożarowego w ośrodku edukacyjnym „Poleskie sioło” – tradycyjna zagroda poleska w Wytycznie
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 453430003 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
453432005 Instalowanie sprzętu gaśniczego
453162007 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
453121008 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 2954645